• +382 31 321 357
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Korespodencija

 

 

Dokument br. 1 - 17.03.2017.g. CJS je poslao dopis br. 06/017 Ministarstvu sporta sa molbom za sastanak i da se u direktnoj komunikaciji upoznaju sa našim sportom, njegovim specifičnostima i potrebama.

16.05.2017.g. Predstavnici CJS-a su se sastali u Podgorici sa direktorom direktorata za sport Ministarstva sporta Milošem Lalevićem.

Dokument br. 2 – 12.06.2017.g. CJS je poslao dopis br. 18/017 Ministarstvu sporta, ministru Nikoli Janoviću, direktoru direktorata za sport Milošu Laleviću i savjetnici za sport I Martini Malić gdje smo pismeno rezimirali utiske sa prednodnog sastanka, dali konkretne predloge vezane za izradu Novog Zakona i mjesta našeg sporta u njemu.

Dokument br. 3 – 24.07.2017.g. CJS je uz veliko razočarenje što na Konkursu nije dobio tražena sredstva već znatno manje nego što je tražio i bio je prinuđen da napravi novi plan i rebalans predhodnog plana i predao je na arhiv Ministarstva sporta novi finansijski plan sa detaljnim objašnjenjem. Već tada su najviši upravni organi Saveza počeli razmišljati o smislu ovih konkursa, razgovora i uopšte rada kada ne možemo dobiti ono što je potrebno i šta mislimo da nas sleduje a niti odgovor zašto se ne uvažavaju naše potrebe i naši zahtjevi. Već tada je postalo jasno da je nastavljeno sa nerazumjevanjem prema našem sportu.

Dokument br. 4 - 25.07.2017.g. Direktoru direktorata za sport Milošu Laleviću je proslijeđen mail svega onoga što je predato na arhivu uz molbu da pažljivo prouče problematiku rada i razvoja našeg sporta i da nam saopšte svoje stavove po tim pitanjima uvažavajući specifičnosti našeg sporta.

Dokument br. 5 – 26.07.2017.g. Odgovor Ministarstva (Martina Malić, inače savjetnika broj 1 direktorata za sport) gdje obavještavaju CJS da će uzeti u razmatranje sve dopise.

Dokument br. 6 – 18.08.2017.g. Na zahtjev Ministarstva sporta CJS je definisao regate koje po Zakonu o sportu ispunjavaju uslove tradicionalne međunarodne sportske manifestacije.

05.10.2017.g.– CJS je predao finansijski izvještaj za period 15.07.-30.09.2017.g.

Dokument br. 7 – 31.10.2017.g. U okviru javne rasprave CJS je poslao predloge, primjedbe i sugestije na predlog Novog Zakona o sportu Crne Gore.

 

Dokument br. 8 – 02.11.2017.g. CJS je poslao dopunu predloga, primjedbi i sugestija.

Dokument br. 9 – 03.12.2017.g. Inicijativa CJS-a prema JP “Morsko Dobro“ da se rješi dugoročni status jedriličarskih klubova i jedrenja kao sporta od javnog interesa za Boku Kotorsku u okviru Prostornog plana obalnog područja Crne Gore koja je dostavljena i Ministarstvu sporta Crne Gore i Ministarstvu turizma.

Dokument br. 10 – Zapisnik sa Šeste sjednice IO CJS-a održane 03.12.2017.g. sa tačkom dnevnog reda: Status jedriličarskih klubova i jedrenja u okviru PPPPN OP CG i IU OP CG.

12.01.2018.g. – CJS je predao finansijski izvještaj za period 01.10.-31.12.2017.g.

15.01.2018.g. – CJS je konkurisao za sredstva iz Budžeta CG namjenjena za sport

Dokument br. 11 – 16.01.2018.g. Na osnovu zahtjeva Ministarstva sporta CJS je dostavio podatke o broju registrovanih sportista.

Dokument br. 12 - 17.01.2018.g. Ljubica Popović iz Ministarstva sporta je telefonski preko kancelarije Saveza tražila od CJS-a da se dopuni dokumentacija Konkursa, sa ugovorima o radu zaposlenih što im je i poslato 18.01.2018.g. Tada nije traženo da se dostavi potvrda da nije blokiran račun umjesto od CKB banke već od Centralne banke. Ako su već uvidjeli neke nedostatke mogli su tražiti da se isprave ukoliko su imali dobre namjere, međutim čak je potvrđeno da će sa ovim dokumentacija biti kompletna.

 

20.02.2018.g. ministar sporta Nikola Janović telefonski obavještava jedriličara Milivoja Dukića da njegov Savez neće dobiti sredstva zbog administrativnog propusta prilikom konkursa i da to nije upereno protiv njega (pa se pitamo protiv koga je). Takođe mu je rekao da će mu uprkos tome on lično pomoći da nastavi sa svojim radom, što naravno nije uradio kao što to nije ni moguće bez nadležnih institucija za jedrenje u Crnoj Gori a poražavajuće izgleda ako je on mislio da može. Komentar…

Dokument br. 13 – 12.03.2018.g. Otvoreni stav selektora reprezentacije Crne Gore u jedrenju na odluku Ministarstva sporta Crne Gore da diskvalifikuje CJS iz finansiranja

Dokument br. 14 i 1505.02.2017.g. Shodno tome da smo stava da birokratija i arogancija ne smije da uništi sport i da niko nema pravo da bilo koju instituciju Crne Gore ostavi bez sredstava iz javnih prihoda tj. novca građana Crne Gore, predstavljamo vam dokument koji se dobio za jedan dan a zbog kojega je Ministarstvo sporta ukinulo finansiranje CJS-u, sportskoj instituciji zaduženoj za jedrenje u Crnoj Gori. Sredstva se moraju opredjeliti a ako postoji problem sa dostavljenom dokumentacijom onda se ona zamrzavaju dok se ne otklone greške. Odgovornost za grešku može biti samo personalna a ne institucionalna. Jedino se komunikacijom može uređivati sistem a svaki drugi način vodi u diktaturu, nepotizam ili nešto još gore.

Dokument br. 16 – 06.02.2017.g. Tražili smo usmeno mišljenje od Centralne banke da li potvrda bilo koje banke Crne Gore, da račun njenog klijenta nije blokiran, ima istu težinu, značaj i odgovornost kao da ga je izdala Centralna banka Crne Gore. Pismenu potvrdu nismo tražili jer je za nju bilo potrebno platiti 400€ ali smo dobili usmenu potvrdu da je potvrda svake banke jasan dokaz da nismo blokirani. Takvo usmeno mišljenje smo dobili i od Ministarstva sporta da na osnovu potvrde koju smo im dostavili znaju da nismo blokirani ali da se oni bave zavođenjem reda. Možete li zamisliti da neko ko je osnovan nešto više od godinu dana, smatra da je zavođenje reda uništavanje nečijeg višedecenijskog rada radi nekog formalnog papira.

Dokument br. 17 – 26.03.2018.g. Predsjednik CJS-a je nakon sastanka sa ministrom sporta Nikolom Janovićem i njegovog usmenog obećanja da će pronaći model da se uprkos diskvalifikaciji finansijski podrži rad i opstanak Saveza i naročito reprezentacije ali da je za to potrebno opet poslati zahtjev i specifikaciju troškova dostavio ministru sporta ovaj dokument. Komentar ...

 

Dokument br. 18, 19 i 20 – 01.03. Odluka Morskog dobra; 13.03. Dopis Morskog dobra Vladi Crne Gore i Ministarstvu sporta; 26.03. Dopis Ministarstva sporta CJS-u.

Svi ovi dokumenti jasno pokazuju da ukoliko postoji pozitivna komunikacija i želja nadležnih institucija Crne Gore da se rješi status jedriličarskih klubova u PPPPN OP CG i statusa jedrenja uopšte, ipak postoji model da se realizuje inicijativa koju imate u ovoj korespondenciji pod dokument broj 9. Odluka JPMD-a koju imate u prilogu i njihov dopis Vladi pokazuje da oni imaju ovlaštenja i da postoji rješenje za realizaciju zahtijeva jedriličarskih klubova iz Boke, ali isto i pokazuje gdje je problem koji jedriličarski klubovi i CJS inicijativom prema JPMD-u i sada novoformiranim Ministarstvom sporta već godinama pokušavaju da rješe.

Dokument br. 21 – 25.04.2018.g. Dopis CJS-a Lučkoj kapetaniji Kotor

Dokument br. 22 – 03.05.2018.g. Nakon sastanka u Ministarstvu sporta poslata im je zvanična inicijativa CJS-a za rješavanje i unapređenje lokacija koje već koriste jedriličarski sportski klubovi iz Boke Kotorske koji su od javnog interesa kao i rezime i zaključci sa sastanka koji je održan 13.03.2018.g. u prostorijama Ministarstva sporta između predstavnika CJS-a, JPMD-a i Ministarstva sporta, na kome je postignuta načelna saglasnost sve te tri institucije da je radi javnog interesa potrebno i moguće dodjeliti jedriličarskim klubovima „Jugole Grakalić“ iz Herceg Novog, „Delfin“ iz Tivta, „Lahor“iz Kotora i „Jovo Dabović“ iz Baošića priobalne lokacije koje neprofitno koriste bez javnog nadmetanja i naknade obavljajući djelatnost od javnog interesa.

Dokument br. 23 - 17.05.2018.g. Dopis Ministarstva sporta CJS-u u kome konstatuju da smo održali sastanak ali da je potrebno da CJS dostavi detaljno obrazloženje o javnom interesu iz oblasti sporta u predmetnoj inicijativi kako bi ga Ministarstvo sporta razmotrilo radi eventualne preporuke prema nadležnim institucijama.

Dokument br. 24 - 01.06.2018.g. U međuvremenu je održana Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore koju je organizovalo Ministarstvo turizma i prostornog planiranja i na kojoj je u ime četiri kluba iz Boke Kotorske učestvovao JK „Jugole Grakalić“ i u ime svih njih dostavio Ministarstvu turizma svoje primjedbe i zahtjeve, uz obrazloženje istih i taj dokument dostavio medijima i Ministarstvu sporta kao dio odgovora na njihov dopis CJS-u Dokument br. 23.

Dokument br. 25 – 11.06.2018.g. CJS je odgovorio na dopis Ministarstva sporta Dokument br.23. U odgovoru CJS-a na zahtjev Ministarstva sporta da im se opet detaljno obrazloži javni interes iz oblasti našeg sporta, CJS je naveo da je to neobičan zahtjev nakon sve ove korespondencije koju smo imali. Iz tih razloga smo se odlučili da i na ovaj način, preko našeg sajta predstavimo našem širem jedriličarskom članstvu i zainteresovanoj javnosti veći dio te korespondencije kako bismo zajedno pokušali da ustanovimo šta to nismo dobro objasnili.

Dokument br. 26 – 25.06.2018.g. Ministarstvo sporta je poslalo dopis CJS-u u kome po svom tumačenju navode da je CJS predhodnim dopisom izrazio nezadovoljstvo zbog zahtjeva Ministarstva sporta za detaljnim obrazloženjem Javnog interesa iz oblasti sporta u Inicijativi CJS-a i izrazili su mišljenje da je potrebno vrlo precizno obrazložiti javni interes i taksativno su naveli šta sve treba da im objasnimo. Ako ste pročitali naš dopis Dokument br. 25 i sve ovo što smo objavili na sajtu jasno je zašto smo za njihov zahtijev naveli da je neobičan nakon sve ove korespodencije ali nismo naveli da smo nezadovoljni iako naš sport ima puno razloga da bude nezadovoljan tretmanom koji ima u Crnoj Gori, pogotovo ako neko naše čuđenje tumači kao nezadovoljstvo.

Dokument br. 27 - 28.06.2018.g. Ministarstvo sporta je imalo sluha i ponašalo se onako kako treba prema nevladinim organizacijama koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na javnom konkursu. Obavjestilo ih je od nedostacima i dalo im rok od 5 dana da ih rješe. Sportskim savezima i sportskim klubovima zbog kojih je formirano Ministarstvo sporta i zbog kojih postoji Ministarstvo sporta i zbog kojih primaju platu oni koji rade u Ministarstvu sporta, to nisu omogućili. Pitamo se zašto?

Dokument br. 28 – Odgovor Ministarstvu sporta na njihov dopis, dokument br. 26 u kome im se objašnjava na koji način i u kom segmentu bi rješavanje pitanja lokacija za predmetna četiri kluba doprinijelo ostvarivanju Javnog interesa.


Otvoreno prvenstvo Evrope, Tivat 2021

2021-evropsko-eurilca-u21_sq1.png

Rio 2016

52. Balkan Sailing Championship

bsc.png

CGJS Bilten

CGJS bilten

Broj posetioca sajta

Danas: 3

Ove nedelje: 51

Ovog meseca: 485

Ukupno: 37917

© 2024 Crnogorski jedriličarski savez | Montenegro sailing federation. All Rights Reserved.